L’energia neta de Catalunya

L’ENERGÈTICA és una empresa pública que es dedica a produir i subministrar energia d’origen renovable. La seva acció se centra a promoure la producció d’energia neta, bastir la sobirania energètica de Catalunya, vetllar per l’equilibri territorial del país i contribuir a la justícia social energètica.

Actualitat

Els nostres principis

Energia neta

L’ENERGÈTICA neix per accelerar la transició energètica de Catalunya i garantir que es fa amb respecte al territori. S’ocupa de tot tipus d’activitats, obres i serveis relacionats amb l’energia elèctrica procedent de fonts d’energia renovables.
Els recursos fòssils són finits i contaminants. No poden ser una opció de futur en l’actual context d’emergència climàtica. L’ENERGÈTICA contribueix a la sostenibilitat i a la protecció del medi ambient generant i subministrant energia neta provinent de l’energia solar, eòlica o hidràulica.
Catalunya ha de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 55% l’any 2030 i arribar a la neutralitat d’emissions de carboni l’any 2050. L’ENERGÈTICA hi contribuirà generant energia neta per a tot el sector públic del país.

Energia neta

Sobirania energètica

Catalunya té el repte d’avançar cap a l’autosuficiència energètica i l’oportunitat de deixar de dependre de l’energia d’origen fòssil que generen altres països. L’ENERGÈTICA contribueix que puguem passar a consumir energia neta de proximitat, provinent dels nostres propis recursos naturals.
El nostre país també té l’opció de prescindir de l’energia que s’obté de les centrals nuclears, que porten associat un gran risc. L’ENERGÈTICA pot superar l’energia nuclear actualment instal·lada generant energia neta.
L’ENERGÈTICA també actuarà en l’emmagatzematge d’energia i en el desenvolupament de nous models de gestió com ara les comunitats energètiques o l’agregació d’energia. Això ha de permetre intervenir en el preu i garantir que ningú quedi enrere.

Sobirania energètica

Equilibri territorial

El nou model energètic de Catalunya s’ha d’adequar a les diferents realitats del territori. Amb una visió global, L’ENERGÈTICA vol treballar amb tots els ajuntaments del país per desplegar projectes adaptats a cada entorn, desenvolupats des del diàleg i el consens. Es donarà prioritat als espais ja humanitzats o degradats a l’hora d’ubicar nous equipaments energètics.
En una segona fase de desplegament, L’ENERGÈTICA s’adreçarà a les administracions locals com a potencials abonats.

Equilibri territorial

Justícia social

Amb els excedents provinents de les teulades dels edificis públics, L’ENERGÈTICA preveu abastir d’energia elèctrica les famílies vulnerables que visquin en un radi de 2 km de l’equipament (el màxim que permet la llei) i sense que hagin d’abandonar el bo social.
L’estalvi en el cost de l’energia del sector públic beneficiarà tothom. Els recursos que ara es destinen a pagar la factura energètica de les administracions es podran destinar a millorar la vida de la ciutadania.

Justícia social

Qui som

Som un equip de professionals compromesos amb la transició energètica com a motor de lluita contra el canvi climàtic. Som activistes de les energies renovables i dels projectes per implantar-les desenvolupats amb consens, que combinen la sostenibilitat amb l’equilibri territorial. Més enllà d’una empresa energètica més, L’ENERGÈTICA aspira a ser un dinamitzador de projectes que contribueixin a descarbonitzar el sector elèctric de Catalunya.

Equip directiu

Ferran Çivit i Martí
President

Daniel Pérez
Director General

Consell assessor

Presidenta:
Mar Reguant

Membres:
Albert Banal-Estañol
Enric R. Bartlett
Isabel Bassas
Cristina Corchero
Maria Crehuet
Marga Estorach
Pedro Fresco
Eduard Furró
Ana Garcia
Joan Herrera
Pau Juvillà
Francesc Mauri
Joana Mundó
Sara Gutiérrez
Elena Parpal
Albert Puigvert
Xavier Sabaté
Josep Carles Vicente
Carme García

Coneix el consell assessor

Tens algun projecte de renovables?

Completant aquest formulari tindrem totes les dades que necessitem per enviar-te una oferta.

Contacta'ns