febrer 2024

Abaratim el cost de l’aigua amb l’energia solar

L’Energètica, empresa pública d’energia, està accelerant la implantació de plaques fotovoltaiques en infraestructures de generació d’aigua potable de la Generalitat, com ara estacions de tractament (ETAP), estacions depuradores (ED/EDAR), dessalinitzadores (ITAM) i dipòsits.

Aquest 2024, i amb l’emergència per sequera com a principal motiu, aquestes plaques permetran doblar la capacitat de generació d’energia neta que, alhora, abasteixen les infraestructures hídriques de l’electricitat necessària per tractar l’aigua i produir-ne de potable.

Segons les estimacions, abastir aquestes infraestructures mitjançant l’autoconsum produeix un estalvi del 30% en la factura elèctrica durant tota la vida útil de la instal·lació. Per aquesta raó, produir energia pròpia en les mateixes instal·lacions redueix la dependència del sector hídric català de les fluctuacions del mercat energètic i n’augmenta la capacitat de potabilització.

Actualment, ja hi ha en funcionament 10 d’aquestes instal·lacions solars amb una potència de 8,235 MW d’energia, la qual cosa suposa, aproximadament, 9.488 MWh l’any. Totes aquestes plaques ja estan gestionades per L’Energètica.

A banda d’aquestes, també en gestionem ja una instal·lació hidroelèctrica d’1,964 MW de potència, que aconsegueix produir uns 9.500 MWh anuals individualment.

Properes instal·lacions

La producció inicial de partida es doblarà, doncs, aquest 2024 amb la posada en marxa, per part de L’Energètica i d’Infraestructures de Catalunya, de plaques fotovoltaiques en aquestes localitzacions:


Aquestes inversions són addicionals al pla d’instal·lació de renovables a les EDAR de l’Agència Catalana de l’Aigua, que preveu invertir 159 milions d’euros en 10 anys en instal·lacions d’energia fotovoltaica, producció de biogàs i millores en l’eficiència de les depuradores.


Tens algun projecte de renovables?

Completant aquest formulari tindrem totes les dades que necessitem per enviar-te una oferta.

Contacta'ns