Crida pública

 
L'ENERGÈTICA / Crida pública

L’Energètica obre un procés de compra de projectes renovables per crida pública

Imagen noticia
L’Energètica convoca el primer procés de compra de projectes renovables mitjançant un procediment de crida pública, obert a totes les empreses interessades a vendre instal·lacions. La companyia de renovables de la Generalitat preveu dedicar fins a un màxim de 10 milions d’euros a aquesta compra, que li permetrà ampliar la cartera d’instal·lacions energètiques que gestiona amb parcs solars sobre terreny de fins a 5 megawatts. L’objectiu de l’operació és, d’una banda, augmentar la potència de generació d’energia d’origen renovable per abastir els serveis públics, avançant així en la fita que la Generalitat sigui neutra en emissions de gasos contaminants el 2040. De l’altra, es pretén dinamitzar el sector energètic tot incentivant el desenvolupament de nous projectes renovables.
Les empreses que hi estiguin interessades han de presentar els projectes a través del Perfil del Contractant de L’Energètica entre l’1 i el 31 de juliol. L’empresa pública valorarà els projectes en funció dels criteris recollits en el plec de condicions, i aquells que resultin seleccionats s’hi aplicarà una auditoria preventiva (due diligence) per confirmar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i legal abans de procedir a la compra.